วิธีตั้งค่า APN ใหม่ของ KAMINARI

目安時間:約 5分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

เฉพาะรุ่น KAMINARI ถ้าทำการ Reset แล้วจะต้องตั้งค่า APN ใหม่อีกครั้งเพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต

วิธีตั้งค่า APN ใหม่ ดังนี้

 

<ขั้นตอน>

 

1. ให้สถานะเครื่อง WiFi และอุปกรณ์ของท่าน่ยังเชื่อมต่อกันอยู่

 

 

 

2. ให้ใช้อุปกรณ์ของท่าน เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือโทรศัพท์มือถือเปิด Internet Browser ใส่ Address 「http://192.168.1.1」และกด Enter

 

 

3. หลังจากเชื่อมต่อแล้วให้กด「กลับไปที่หน้าหลัก」เพื่อเข้าหน้า Log In

 

4. ก่อน Log In ให้เปลียนจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษ

 

 

4. ใส่ที่ Username ว่า「admin」ใส่ที่ Password โดยให้ดูที่「ด้านหลังเครื่องด้านล่างของบาร์โค้ดจะมีเลข IMEI 5 ตัว」

 

 

5. กด Log In

 

 

6.ให้เลือก「Setting」ด้านบนและเลือกเข้าไปที่「Profile setting」ด้านซ้ายของ MENU

 

7. เลือก「New」เพื่อสร้างใหม่

・ให้กรอกข้อมูลตามด้านล่างนี้
・Profile Name:mineo
・APN:jp
・User Name:mineo@k-opti.com
・Password:mineo

・Authentication Type:CHAP
・IP Type:IP4 & IPv6

 

 

8. หลังจากกรอกข้อมูลแล้ว กด「Save」

 

 

9. กด「Confirm」เมื่อหน้าจอเปลี่ยนแสดงถึงขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

 

カテゴリ:KAMINARI  [コメント:0]

วิธี Reset WiFi ของ KAMINARI

目安時間:約 4分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

เมื่อได้ทดลองแก้ไขในหลายๆขั้นตอนแล้วไม่สามารถแก้ไขได้

ในขั้นตอนสุดท้ายนั้น มีกรณีที่แก้ไขปัญหาด้วยวิธี Reset WiFi ของ KAMINARI

วิธี Reset เครื่องให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน

วิธีแก้ไขมีดังนี้

 

<ขั้นตอน>

 

1. ให้ใช้วัตถุอันเล็กกดปุ่ม Reset ที่อยู่ด้านข้างช่องซิมการ์ดค้างไว้ 5 วินาที

※โดยที่เครื่องยังเปิดอยู่เพื่อทำการ Reset การ Reset เครื่องจำเป็นจะต้องเปิดอยู่

 

 

2. หลังจาก Reset เครื่องจะ Restart ใหม่

 

 

3. หลังจาก Reset แล้วเครื่องจะเปลี่ยนชื่อสัญญาณ (SSID) เป็นชื่อเริ่มจาก HWD11-

 

 

4. ให้ทำการเชื่อมต่อกับ WiFi ใหม่อีกครั้ง

 

※วิธีเช็คชื่อ Network (SSID) กับ Password ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการเชื่อมต่อ WiFi ของ iOS และ Android ให้เช็คจากทางด้านนี้

วิธีเชื่อมต่อ WiFi กับเครื่องระบบ iOS
วิธีเชื่อมต่อ WiFi เครื่องระบบ Android

 

5. เฉพาะเครื่องรุ่น KAMINARI เชื่อมต่อ WiFi ใหม่ แล้วจะต้องตั้งค่า APN ใหม่อีกครั้ง

※วิธีตั้งค่า APN ใหม่ ให้เช็คจากทางด้านนี้

วิธีตั้งค่า APN ใหม่ของ KAMINARI

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

カテゴリ:KAMINARI  [コメント:0]

การที่บนหน้าจอ KAMINARI ขึ้นว่า Insert SIM

目安時間:約 3分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

ในกรณีที่บนหน้าจอ KAMINARI ขึ้นว่า Insert SIM

มีโอกาสเกิดจากซิมการ์ดที่เชื่อมต่อไม่ได้

วิธีแก้ไขมีดังนี้

 

<ขั้นตอน>

 

1. กดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับ

 

 

2. เปิดฝาช่องซิมการ์ดด้านบน

 

 

3. กดซิมการ์ดลงเพื่อให้เด้งกลับขึ้นมา

 

 

4. เช็ดแผ่นวงจรของซิมการ์ดด้วยการใช้กระดาษทิชชู่แห้ง ๆ เช็ด

※ระวังโดนแผ่นวงจรด้วยมือเปล่า อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

 

 

5. กดซิมการ์ดให้ลงเข้าที่อีกครั้ง จากนั้นปิดฝาช่องซิมการ์ดให้เรียบร้อย

 

 

6. กดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด

 

 

หากมีข้อสงสัย  กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

 

カテゴリ:KAMINARI  [コメント:0]

การที่บนหน้าจอของ KAMINARI ขึ้นว่า Battery Error 

目安時間:約 2分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

ในกรณีที่บนหน้าจอ KAMINARI ขึ้นว่า Battery Error

มีโอกาสที่ Error จากความร้อนของ Battery

วิธีแก้ไขมีดังนี้

 

<ขั้นตอน>

 

1. กดปุ่ม Power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับ

 

 

2. ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 15-30 นาที แล้วกดปุ่ม Power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

カテゴリ:KAMINARI  [コメント:0]

การที่บนหน้าจอ KAMINARI ขึ้นว่า No Service

目安時間:約 4分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

กรณีที่บนหน้าจอ KAMINARI ขึ้นว่า No Service

มีโอกาสเกิดจากซิมการ์ดเชื่อมต่อไม่ได้หรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ

วิธีแก้ไขมีดังนี้

 

<ขั้นตอน>

 

1. กดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับ

 

 

2. เปิดฝาช่องซิมการ์ดด้านบน

 

 

3. กดซิมการ์ดลงเพื่อให้เด้งกลับขึ้น และดึงซิมการ์ดออกมา

 

 

4. เช็ดแผ่นวงจรของซิมการ์ดด้วยการใช้ของแห้งเช็ดเบาๆ เช่น เช็ดด้วยกระดาษทิชชู่         

ให้ระวังโดนแผ่นวงจรด้วยมือเปล่า อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

 

 

5. กดซิมการ์ดให้ลงเข้าที่อีกครั้ง จากนั้นปิดฝาช่องซิมการ์ดให้เรียบร้อย

 

 

 

6. กดปุ่ม Power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะปิด

 

 

※หากปัญหายังไม่สามารถแก้ไขได้ มีโอกาสที่พื้นที่ใช้งานอยู่นอกเขตการให้บริการ

ในกรณีอยู่ด้านในของสถานที่ต่างๆ รบกวนลองเปลี่ยนสถานที่การใช้งานหรือนำเครื่องไปใช้ฝั่งหน้าต่าง

 

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

 

カテゴリ:KAMINARI  [コメント:0]

KAMINARI มีสัญลักษณ์เป็น “ลักษณะรูปใบพัด”

目安時間:約 3分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

กรณีที่ไม่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตด้วย KAMINARI ได้

หน้าจอเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์ "ลักษณะรูปใบพัดหรือไม่"

ระบบสัญญาณของเครื่อง WiFi เป็น「WiFi Mode」อยู่

จะต้องเปลี่ยนโหมดเป็น「LTE Mode」เพื่อเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต

วิธีแก้ไขมีดังนี้

 

<ขั้นตอน>

 

1. กดปุ่ม「WPS」ที่อยู่ด้านล่างไว้ 3 วินาที

 

 

2. การกดแต่ละครั้งจะเปลี่ยนโหมด「Mode Switch」เรียงไปตามดังนี้

「Auto」→ 「LTE」 → 「Wi-Fi」

 

 

3. ให้เปลี่ยนเป็นโหมด「LTE」

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

 

カテゴリ:KAMINARI  [コメント:0]

วิธีเช็คชื่อสัญญาณ (SSID) กับ Password ของรุ่น KAMINARI

目安時間:約 3分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

ครั้งนี้ อธิบายเกี่ยวกับวิธีเช็คชื่อสัญญาณ (SSID) กับ Password ของรุ่น KAMINARI ที่เชื่อมต่อกับ WiFi

มี 2 วิธี ดังนี้

 

① กรณีที่เช็คจากสติ๊กเกอร์ด้านหลังของเครื่อง WiFi

 

<ขั้นตอน>

 

1. เริ่มจากดูที่ด้านหลังของเครื่อง WiFi

 

2.「SAMURAI WIFI - ตัวอักษร」คือ ชื่อ Network (SSID)

 

 

3.「ตัวเลข 8 หลักของ KEY」คือ Password

 

 

② กรณีที่เช็คบนหน้าจอเครื่อง WiFi

<ขั้นตอน>

 

1. กดปุ่ม WPS ขอบบนของเครื่อง 2 ครั้งติด

 

 

2. หลังจากนั้น จะมีชื่อสัญญาณ (SSID) ขึ้นมาบนหน้าจอ

 

 

3. หลังจากผ่านไป 5 วินาทีจะตามด้วย Password

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai  (ภาษาไทย)

 

カテゴリ:KAMINARI  [コメント:0]

Categories
SEARCH
CALENDAR
November 2017
M T W T F S S
« Dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ページの先頭へ