วิธี Reset WiFi ของ GL06P

目安時間:約 4分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

เมื่อได้ทดลองแก้ไขในหลายๆ ขั้นตอนแล้วไม่สามารถแก้ไขได้

ในขั้นตอนสุดท้ายนั้น มีกรณีที่แก้ไขปัญหาด้วยวิธี Reset WiFi ของ GL06P

วิธี Reset เครื่องให้เป็นการตั้งค่าจากโรงงาน วิธีแก้ไขมีดังนี้

 

<ขั้นตอน>

 

1. ให้เปิดฝาหลังเครื่องโดยที่ยังไม่ต้องปิดเครื่อง

 

 

2. ให้ใช้วัตถุอันเล็กเพื่อกด「ปุ่ม Reset สีแดง」ที่อยู่ด้านข้าง

※การ Reset เครื่องจำเป็นจะต้องเปิดอยู่ กรุณาระวังแบตเตอรี่หลุดออกจากเครื่อง

 

 

3. หลังจาก Reset เครื่องจะ Restart ใหม่

 

 

4. กรณีหลังจาก Reset จะเป็นตัวอักษรที่เริ่มจาก「GL06P」

 

 

5. ให้ทำการเชื่อมต่อกับ WiFi ใหม่อีกครั้ง

※วิธีเช็คชื่อ Network (SSID) กับ Password ไม่ว่าจะเป็นกรณีของการเชื่อมต่อ WiFi ของ iOS และ Android ให้เช็คจากทางด้านนี้

วิธีเชื่อมต่อ WiFi กับเครื่องระบบ iOS
วิธีเชื่อมต่อ WiFi เครื่องระบบ Android

 

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 

เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-36322 (ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

 

 

カテゴリ:GL06P  [コメント:0]

การที่บนหน้าจอ GL06P ขึ้นว่า Insert SIM

目安時間:約 3分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

ในกรณีที่บนหน้าจอ GL06P ขึ้นว่า Insert SIM

มีโอกาสเกิดจากซิมการ์ดเชื่อมต่อไม่ได้

วิธีแก้ไขมีดังนี้

 

<ขั้นตอน>

 

1. กดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับ

 

 

2. เปิดฝาด้านหลังและถอดแบตเตอรี่ออก

 

 

 

3. เปิดสลักสีดำและเลื่อนซิมการ์ดออก

 

 

4. เช็ดแผ่นวงจรของซิมการ์ดด้วยการใช้กระดาษทิชชู่แห้งๆเช็ด

※ระวังโดนแผ่นวงจรด้วยมือเปล่า อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

 

 

6. ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่กลับเข้าไปอีกครั้ง และปิดฝาหลังเครื่อง

 

 

 

7. กดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

 

カテゴリ:GL06P  [コメント:0]

การที่บนหน้าจอ GL06P ขึ้นว่า Battery Error

目安時間:約 3分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

ในกรณีที่บนหน้าจอ GL06P ขึ้นว่า Battery Error

มีโอกาสที่ Error จากความร้อนของแบตเตอรี่

มีวิธีแก้ไขมีดังนี้

 

<ขั้นตอน>

 

1. กดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับ

 

 

2. เปิดฝาด้านหลังและถอดแบตเตอรี่ออกมา

 

 

 

3. ให้ใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปและปิดฝาหลังเครื่องออก

 

 

 

4.  กดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

カテゴリ:GL06P  [コメント:0]

การที่บนหน้าจอ GL06P ขึ้นว่า No Service

目安時間:約 4分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

กรณีที่บนหน้าจอ GL06P แสดงว่า No Service มีโอกาสเกิดจากซิมการ์ดเชื่อมต่อไม่ได้หรืออยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ

วิธีแก้ไขมีดังนี้

 

<ขั้นตอน>

 

1.  กดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะดับ

 

 

2.  เปิดฝาด้านหลังและถอดแบตเตอรี่ออก

 

 

 

3.  เปิดสลักสีดำและเลื่อนซิมการ์ดออก

 

 

4.  เช็ดแผ่นวงจรของซิมการ์ดด้วยการใช้ของแห้งเช็ดเบาๆ เชน ใช้กระดาษทิชชู่แห้งๆ เช็ด

※ ให้ระวังโดนแผ่นวงจรด้วยมือเปล่า อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้

 

 

5.  ใส่ซิมการ์ดและแบตเตอรี่กลับเข้าไปและปิดฝาหลังครื่อง

 

 

 

6.  กดปุ่ม power ค้างไว้จนกว่าเครื่องจะเปิด

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

 

カテゴリ:GL06P  [コメント:0]

กรณีไม่พบชื่อสัญญาณ (SSID) ของ GL06P

目安時間:約 3分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ

 

ในกรณีที่ไม่พบชื่อสัญญาณ (SSID) ในรายการที่เชื่อมต่อกับ WiFi มีโอกาสเกิดจากระบบ WiFi ที่ปิดอยู่

วิธีแก้ไขมีดังนี้

 

<ขั้นตอน>

 

1.  กดปุ่ม Power ค้างไว้ 3 วินาที
※โปรดระวัง หากกดแรงไป ระบบจะเข้าใจว่าเป็นการเปิด/ปิดเครื่อง

 

 

2.  ไฟจะขึ้น 「WPA/WPA2」 บนหน้าจอของเครื่อง

※ ตอนที่ไฟติดแสดงถึงการทำงานของระบบ WiFi และเมื่อไฟดับจะแสดงถึงระบบ WiFi ปิด

 

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

 

 

カテゴリ:GL06P  [コメント:0]

วิธีเช็คชื่อสัญญาณ (SSID) กับ Password ของเครื่อง GL06P

目安時間:約 4分

สวัสดีครับ ลูกค้าผู้ใช้งานทุกท่าน

ทีม Support จาก Bangkok Samurai ครับ                                

 

ครั้งนี้ อธิบายเกี่ยวกับวิธีเช็คชื่อสัญญาณ (SSID) กับ Password ของรุ่น GL06P ที่เชื่อมต่อกับ WiFi

มี 2 วิธี ดังนี้

 

①  กรณีที่เช็คจากสติ๊กเกอร์ด้านหลังของเครื่อง WiFi

 

<ขั้นตอน>

 

1. ดูที่ด้านหลังของเครื่อง

 

2.「SAMURAI WIFI - ตัวอักษร」คือ ชื่อ Network (SSID)

※ สัญลักษณ์ของสติ๊กเกอร์ด้านหลังมี 2 ข้อมูล

 

 

 

3.「ตัวเลข 8 หลักของ WPA Key หรือ KEY」 คือ Password

 

 

 

 

②  กรณีที่เช็คบนหน้าจอเครื่อง WiFi

 

<ขั้นตอน>

 

1. กดปุ่ม WPS ขอบบนของเครื่อง 2 ครั้งติดกัน

 

 

2. จากนั้นจะมีชื่อสัญญาณเครือข่าย (SSID) ขึ้นมาบนหน้าจอ

 

 

3. จากนั้น 5 วินาทีผ่านไป จะตามด้วย Password

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อทางฝ่าย support ของเรา

 


 

ข้อมูลการติดต่อ BANGKOK SAMURAI Support Center 
เบอร์โทร:02-632-9176(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
มือถือ:086-376-9058(ภาษาไทย)
มือถือ:092-272-3632(ภาษาญี่ปุ่น)
LINE ID:@bs-mobile(ภาษาไทย/ภาษาญี่ปุ่น)
Facebook:Facebook.com/bs.mobile.thai(ภาษาไทย)
Facebook:Facebook.com/Globalwifi.thai(ภาษาไทย)

 

カテゴリ:GL06P  [コメント:0]

Categories
SEARCH
CALENDAR
November 2017
M T W T F S S
« Dec    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  

ページの先頭へ